Járványügyi helyzet

Digitális tanrend módosított

Tantermen kívüli digitális oktatás eljárásrendje

 Miniszteri kísérő levél

 Miniszteri utasítás

 Intézkedési terv a köznevelési intézmények részére 2020-2021 tanév

Konferenciákra vonatkozó eljárásrend

Szülők tájékoztatása - gyermekfelügyelet

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT INTÉZMÉNYI ELJÁRÁSRENDJE - 2020/2021. TANÉV