Hit- és erkölcstan

 

Az iskola hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről szóló tájékoztató nap időpontja a leendő első osztályos gyermekek és szüleik számára: 2024. március 6. (szerda) 17:00
Helye: Tüköry Lajos Általános Iskola és AMI, KONFERENCIA terem

A többi évfolyam számára a tájékoztató napon az oktatást vállaló bevett egyház (református, katolikus) tájékoztató anyagát helyezzük el a honlapra, valamint a zárt Facebook csoporton keresztül.

A bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye megnevezése:

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

A székhely, feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve és címe:

SZEGED-CSANÁD EGYHÁZ MEGYE SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS KATOLOKUS PLÉPÁNIA, KÖRÖSLADÁNY

DR SERFŐZŐ LEVENTE

KISSNÉ GERDAI ILONA

 


A bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye megnevezése:

Magyarországi Református Egyház

A székhely, feladatellátási hely szerinti illetékes képviselő neve és címe:

Körösladányi Református Egyházközség

Kovács Tibor

5516 Körösladány Bethlen tér 1. 


Kedves Szülők!

A Körösladányi Szeplőtelen Fogantatás Plébánia nevében szeretettel köszöntjük a szülőket abból az alkalomból, hogy gyermekük elérte az iskolás kort.
Ez a kor a gyermekek számára az első fontos év a hitoktatásban való részvételre is. Kérjük, hogy a csatolt jelentkezési lapon közölje szándékát a hitoktatáson való részvételről.
Hitoktatás az iskolában a rendes órarendhez csatlakozóan folyik, így a gyermekeknek nem kell újból bejönniük a hittanórára.
Ha a gyermek nem volna még megkeresztelve, de a szülők katolikus módon akarják nevelni, a gyermek megkereszteléséhez fontos feltétel, hogy hittanra be legyen íratva, és rendszeresen részt vegyen a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken.

A megkeresztelt gyermekek számára azért fontos első osztályban a beíratás, hogy osztálytársaitól az elsőáldozás idejére ne maradjanak le.
Elsőáldozó csak az a gyermek lehet negyedik osztályban, aki az iskolás kor kezdetétől rendszeres hitoktatásban részesült és a vasárnapi szentmisékre rendszeresen eljárt.

Ezért hívjuk fel a kedves szülők figyelmét, hogy – ha gyermeküket katolikus hitben akarják nevelni, - a mellékelt jelentkezési lapot mielőbb kitölteni szíveskedjenek és azt a plébániára vagy a hitoktatónak, Kissné Gerdai Ilonának adják át.
Ez a hittanra való beiratkozás legegyszerűbb módja.


Jakab Zoltán Tibor
Plébános
Szeplőtelen Fogantatás Plébánia

 


Kedves szülők!
Sok helyen hallhattak már arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 2013 óta egy új lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára. Minden állami általános iskolában, felmenő rendszerben a szülők két tantárgy közül választhatnak a gyermekük számára: erkölcstan, ill. hit- és erkölcstan.


Mit tanulnak a gyerekek a református hit- és erkölcstan órákon?
A hitre nevelésnek és az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.
5-8. évfolyamon, néhány órában az év során, az adott évben tanult történelem órák tananyagához kapcsolódva a keresztyén egyház történelméből szemelvényeket ismerhetnek meg tanulók. Ezek segítségével a történelmi események több szempontú megvizsgálására és a már tanultak elmélyítésére is lehetőség adódik.

Mi történik egy hit- és erkölcstan órán?
A hittanóra 40-45 perce alatt sokféle módszer és sokféle tevékenység történik. A tanórák része az éneklés, mely során keresztyén gyermek- és ifjúsági énekeket, valamint Református Énekeskönyvi énekeket sajátítanak el a gyermekek. Bibliai történeteket hallgatnak meg és dolgoznak fel közösen. Ezekhez kapcsolódóan erkölcsi élethelyzeteket és szituációkat dolgoznak fel együtt. Mivel a hit- és erkölcstan tanterve projektekben gondolkodik, ezért vannak olyan órák, melyeken nincsenek új bibliai történetek, hanem egy történethez kapcsolódó téma, élethelyzet, érzés áll az egész óra középpontjában: pl. öröm, kitartás, boldogság, barátság, kapcsolatok, stb.
A kerettanterv javasolja a különböző tanulásszervezési módok, technikák, taneszközök alkalmazását. Ez sokrétű és bőséges módszertani skálát jelent a kapcsolódó tanári és tanulói segédeszközök tekintetében. Ez lehetőséget ad a széles körű alkalmazhatóságra és a tanórai differenciálásra. A hittanórákon ennek megfelelően lehetőség adódik a kreatív feldolgozásra. pl. élménypedagógia, drámapedagógia, többszörös intelligencia használatára és gyermekekre hangolt feladatlapok megoldására, közös játékra is.


Mit kell tennem, ha református hit- és erkölcstanórára szeretném a gyermekemet járatni?
Ma az általános iskola mind a 8 évfolyamán lehetőség van a gyermekeknek hittanórákon való részvételre állami általános iskolában.
Leendő első osztályos szülőként jeleznie kell az iskola felé ezt a szándékát írásban a beiratkozás során.
Lehetőség van a későbbi évfolyamokon is csatlakozásra, váltásra. Ilyen esetben minden év május 20-ig kell írásban jeleznie a szülőnek az iskola felé a szándékát. A váltás csak a jelzést követő tanév szeptemberétől érvényes.

Várjuk szeretettel a jelentkezőket! Ezen a linken bővebb tájékoztatást kaphatnak:
https://reformatus.hu/hittan/


Üdvözlettel:Kovács Tibor
református lelkipásztor

 

REFORMÁTUS HITTAN

Áldás, békesség!
Mint minden tanévben, a 2021/2022.tanévben is várjuk szeretettel az iskolában tanuló gyermekeket hittan órára, ahol megismerkedhetnek a bibliai történetekkel, és azok igazságaival, valamint játékos, zenés, beszélgetős formában találkozhatnak Isten üzenetével.
A Református Pedagógiai Intézet elkészített Önöknek egy tájékoztatót, melyben nemcsak a hittanórák lényegét érthetik meg, hanem gyakorlatban is láthatják, mi történik ezeken az órákon, milyen témákat dolgoznak fel tankönyveink évről-évre az adott korosztály kérdéseihez, érdeklődéséhez igazítva. A szakmai tájékoztatónak két része van. Az elsőben elsősorban a szülőket szólítjuk meg, a másodikban pedig a gyermekeket és velük együtt a szülőket.
Ha bármilyen kérdésük van, nyugodtan jelezzék felém!
Köszönettel: Kovácsné Farkas Zsuzsanna (ref. lelkipásztor)
Telefonszámom:06-30-961-53-69
https://vimeo.com/62769509
https://vimeo.com/62769510
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/interaktiv_tankonyvek/1/TARTALOM/index.html
https://vimeo.com/62769271


KATOLIKUS HITTAN

Tisztelt Szülők!
Ismét elérkezett az idő, hogy próbáljuk Önöket meggyőzni a hittan fontosságáról. Következő gondolatokat az ovis hittan kapcsán fogalmaztam meg ősszel, úgy gondolom most is aktuális. Engedjék meg, hogy mondandómat egy rövidke mesével kezdjem. Cirmi cica és Mini egérke barátok voltak. Egyszer azt mondja Cirmi cica Mini egérkének. -Te Mini egérke, képzeld ma olyan bánatos vagyok! - De hát miért Cirmi cica? -kérdi egérke. - Mert azt hallottam, hogy az egérkék és cicák nem lehetnek barátok, nekem állítólag meg kellene ennem téged. - Ki mondhatott ilyet, hát ez felfoghatatlan! -mondja egérke, aztán így folytatja. Tudod én arra gondolok, nem kell mindenfélét elhinned, hiszen mi jól megvagyunk együtt és segítünk is egymásnak. - Talán, aki ezt mondta neked, nem tudja mi az a barátság mi a szeretet, mi az, ami összeköt minket, hiába vagyunk különbözőek. Eddig a mese és igen, tudnunk kell, bármennyire is különbözőek vagyunk a szeretet összeköt minket. Egy olyan érzés, amelyet nem tudunk megmagyarázni, mert csak „úgy van”, átéljük, megtapasztaljuk, de honnan jönnek ezek az érzések? Lehet mindenfélét mondani az egyházakra, de higgyék el tudnak segíteni abban, hogy eligazodjanak a gyermekek ennek a világnak a forgatagában és megismerjék a szeretet tiszta forrását. Minden embernek szüksége van élete folyamán a tanulásra, mennyivel könnyebb, ha ebben hozzáértő tanítók segítenek. Így van ez Isten és a szeretet megismerésével is, mert sugallhat nekünk bárki bármit, azért azt mindenki elismer, hogy a szeretetet igazán az tud adni, aki kinyitja szívét Isten előtt és hagyja, hogy átjárja lelkét ez a legnagyobb szeretet. Adja Isten, hogy mindennap, minden órájában és percében megtapasztaljuk ezt az érzést. Ha úgy gondolja kedves Szülő, hogy segíteni tudunk gyermekének is, kérem válasszák a katolikus hittant, ahol még sok-sok történetet meg tudunk ismertetni a kicsinyekkel Istenről, Jézusról és az Ő földi munkásságáról. Köszönjük, ha gyermekét hittanra járatja!
Kissné Gerdai Ilona, katolikus hittanár